ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การชุกของการได้รับโทลูอินเข้าสู่ร่างกายของคนงานโรงงานผลิตสี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การชุกของการได้รับโทลูอินเข้าสู่ร่างกายของคนงานโรงงานผลิตสี
นักวิจัย : สุนทร ศุภพงษ์ , สมชาย อิสระวาณิชย์ , วีนัส อุดมประเสริฐกุล , วราพรรณ ด่านอุตรา , ชนิดา พลานุเวช , วิไล ชินเวชกิจวานิชย์
คำค้น : การชุก , การได้รับโทลูอินเข้าสู่ร่างกาย , คนงานโรงงานผลิตสี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/2600
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุนทร ศุภพงษ์ , สมชาย อิสระวาณิชย์ , วีนัส อุดมประเสริฐกุล , วราพรรณ ด่านอุตรา , ชนิดา พลานุเวช , วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ . (2532). การชุกของการได้รับโทลูอินเข้าสู่ร่างกายของคนงานโรงงานผลิตสี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุนทร ศุภพงษ์ , สมชาย อิสระวาณิชย์ , วีนัส อุดมประเสริฐกุล , วราพรรณ ด่านอุตรา , ชนิดา พลานุเวช , วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ . 2532. "การชุกของการได้รับโทลูอินเข้าสู่ร่างกายของคนงานโรงงานผลิตสี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุนทร ศุภพงษ์ , สมชาย อิสระวาณิชย์ , วีนัส อุดมประเสริฐกุล , วราพรรณ ด่านอุตรา , ชนิดา พลานุเวช , วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ . "การชุกของการได้รับโทลูอินเข้าสู่ร่างกายของคนงานโรงงานผลิตสี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2532. Print.
สุนทร ศุภพงษ์ , สมชาย อิสระวาณิชย์ , วีนัส อุดมประเสริฐกุล , วราพรรณ ด่านอุตรา , ชนิดา พลานุเวช , วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ . การชุกของการได้รับโทลูอินเข้าสู่ร่างกายของคนงานโรงงานผลิตสี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2532.