ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : รัตนาวดี ชอนตะวัน , ทรียาพรรณ สุภามณี , เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
คำค้น : การดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ , จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/2530
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการนำนโยบายการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสู่การปฏิบัติกระบวนการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและผลลัพธ์ของการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่อบุคลากรโรงพยาบาล ผู้รับบริการ และประชาชนในเขตพื้นที่

บรรณานุกรม :
รัตนาวดี ชอนตะวัน , ทรียาพรรณ สุภามณี , เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ . (2546). การศึกษาการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รัตนาวดี ชอนตะวัน , ทรียาพรรณ สุภามณี , เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ . 2546. "การศึกษาการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รัตนาวดี ชอนตะวัน , ทรียาพรรณ สุภามณี , เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ . "การศึกษาการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
รัตนาวดี ชอนตะวัน , ทรียาพรรณ สุภามณี , เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ . การศึกษาการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2546.