ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษารูปแบบการปลดปล่อยยาและประสิทธิภาพในการกำจัดจุลชีพก่อโรคปริทันต์อักเสบ ของเตตราซัยคลินไฮโดรคลอไรด์เจล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษารูปแบบการปลดปล่อยยาและประสิทธิภาพในการกำจัดจุลชีพก่อโรคปริทันต์อักเสบ ของเตตราซัยคลินไฮโดรคลอไรด์เจล
นักวิจัย : ศิริพร โอโกโนกิ , ศิริวุฒิ สุขขี , รัตนา อัมไพรวรรณ , สาครรัตน์ คงขุนเทียน
คำค้น : การปลดปล่อยยา , กำจัดจุลชีพก่อโรคปริทันต์อักเสบ , เตตราซัยคลินไฮโดรคลอไรด์เจล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/2509
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ประสิทธิภาพของเตตราซัยคลินไฮโดรคลอไรด์เจลที่พัฒนาขึ้นในการรักษาโรคปริทันต์อักเสบที่กลับเป็นซ้ำอีกในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบที่อยู่ในระยะคงสภาพ สามารถนำไปสู่ทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบที่อยู่ในระยะคงสภาพที่ยังคงมีการดำเนินโรคอยู่

บรรณานุกรม :
ศิริพร โอโกโนกิ , ศิริวุฒิ สุขขี , รัตนา อัมไพรวรรณ , สาครรัตน์ คงขุนเทียน . (2545). การศึกษารูปแบบการปลดปล่อยยาและประสิทธิภาพในการกำจัดจุลชีพก่อโรคปริทันต์อักเสบ ของเตตราซัยคลินไฮโดรคลอไรด์เจล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศิริพร โอโกโนกิ , ศิริวุฒิ สุขขี , รัตนา อัมไพรวรรณ , สาครรัตน์ คงขุนเทียน . 2545. "การศึกษารูปแบบการปลดปล่อยยาและประสิทธิภาพในการกำจัดจุลชีพก่อโรคปริทันต์อักเสบ ของเตตราซัยคลินไฮโดรคลอไรด์เจล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศิริพร โอโกโนกิ , ศิริวุฒิ สุขขี , รัตนา อัมไพรวรรณ , สาครรัตน์ คงขุนเทียน . "การศึกษารูปแบบการปลดปล่อยยาและประสิทธิภาพในการกำจัดจุลชีพก่อโรคปริทันต์อักเสบ ของเตตราซัยคลินไฮโดรคลอไรด์เจล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
ศิริพร โอโกโนกิ , ศิริวุฒิ สุขขี , รัตนา อัมไพรวรรณ , สาครรัตน์ คงขุนเทียน . การศึกษารูปแบบการปลดปล่อยยาและประสิทธิภาพในการกำจัดจุลชีพก่อโรคปริทันต์อักเสบ ของเตตราซัยคลินไฮโดรคลอไรด์เจล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.