ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุขภาพทางเพศของผู้สูงอายุไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สุขภาพทางเพศของผู้สูงอายุไทย
นักวิจัย : เอื้อมพร คชการ , นิกร ดุสิตสิน
คำค้น : ผู้สูงอายุไทย , สุขภาพทางเพศ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/2490
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาสุขภาพทางเพศของผู้สูงอายุเป็นการสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิงโดยใช้แบบสอบถามชนิดให้เขียนตอบเอง และส่งทางไปรษณีย์ผ่านชมรมผู้สองอายุในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

บรรณานุกรม :
เอื้อมพร คชการ , นิกร ดุสิตสิน . (2541). สุขภาพทางเพศของผู้สูงอายุไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เอื้อมพร คชการ , นิกร ดุสิตสิน . 2541. "สุขภาพทางเพศของผู้สูงอายุไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เอื้อมพร คชการ , นิกร ดุสิตสิน . "สุขภาพทางเพศของผู้สูงอายุไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2541. Print.
เอื้อมพร คชการ , นิกร ดุสิตสิน . สุขภาพทางเพศของผู้สูงอายุไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2541.