ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพทางเพศ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพทางเพศ
นักวิจัย : วีระ นิยมวัน , รัตนา สินธุภัค , เขมิกา ยามะรัต , จงกล ตั้งอุสาหะ , นิกร ดุสิตสิน
คำค้น : พัฒนาสุขภาพทางเพศ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/2479
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วีระ นิยมวัน , รัตนา สินธุภัค , เขมิกา ยามะรัต , จงกล ตั้งอุสาหะ , นิกร ดุสิตสิน . (2544). โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพทางเพศ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วีระ นิยมวัน , รัตนา สินธุภัค , เขมิกา ยามะรัต , จงกล ตั้งอุสาหะ , นิกร ดุสิตสิน . 2544. "โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพทางเพศ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วีระ นิยมวัน , รัตนา สินธุภัค , เขมิกา ยามะรัต , จงกล ตั้งอุสาหะ , นิกร ดุสิตสิน . "โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพทางเพศ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2544. Print.
วีระ นิยมวัน , รัตนา สินธุภัค , เขมิกา ยามะรัต , จงกล ตั้งอุสาหะ , นิกร ดุสิตสิน . โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพทางเพศ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2544.