ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสบการณ์การดูแล ปัญหา และความต้องการการช่วยเหลือในการดูแลเด็กออทิสติก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสบการณ์การดูแล ปัญหา และความต้องการการช่วยเหลือในการดูแลเด็กออทิสติก
นักวิจัย : คนึงนิจ ไชยลังการณ์ , ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
คำค้น : ดูแลเด็กออทิสติก , ประสบการณ์การดูแล , การช่วยเหลือ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/2467
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
คนึงนิจ ไชยลังการณ์ , ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ . (2546). ประสบการณ์การดูแล ปัญหา และความต้องการการช่วยเหลือในการดูแลเด็กออทิสติก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
คนึงนิจ ไชยลังการณ์ , ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ . 2546. "ประสบการณ์การดูแล ปัญหา และความต้องการการช่วยเหลือในการดูแลเด็กออทิสติก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
คนึงนิจ ไชยลังการณ์ , ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ . "ประสบการณ์การดูแล ปัญหา และความต้องการการช่วยเหลือในการดูแลเด็กออทิสติก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
คนึงนิจ ไชยลังการณ์ , ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ . ประสบการณ์การดูแล ปัญหา และความต้องการการช่วยเหลือในการดูแลเด็กออทิสติก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2546.