ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาน้ำมันขมิ้น ที่สกัดจากขมิ้นชันเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาน้ำมันขมิ้น ที่สกัดจากขมิ้นชันเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์
นักวิจัย : นงนุช วณิตย์ธนาคม , ด้วง พุธศุกร์ , อัมพวัน อภิสริยะกุล
คำค้น : ที่สกัด , น้ำมันขมิ้น , ขมิ้นชัน , ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/2461
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นงนุช วณิตย์ธนาคม , ด้วง พุธศุกร์ , อัมพวัน อภิสริยะกุล . (2543). การวิจัยและพัฒนาน้ำมันขมิ้น ที่สกัดจากขมิ้นชันเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นงนุช วณิตย์ธนาคม , ด้วง พุธศุกร์ , อัมพวัน อภิสริยะกุล . 2543. "การวิจัยและพัฒนาน้ำมันขมิ้น ที่สกัดจากขมิ้นชันเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นงนุช วณิตย์ธนาคม , ด้วง พุธศุกร์ , อัมพวัน อภิสริยะกุล . "การวิจัยและพัฒนาน้ำมันขมิ้น ที่สกัดจากขมิ้นชันเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2543. Print.
นงนุช วณิตย์ธนาคม , ด้วง พุธศุกร์ , อัมพวัน อภิสริยะกุล . การวิจัยและพัฒนาน้ำมันขมิ้น ที่สกัดจากขมิ้นชันเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2543.