ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้แก่ผู้สูงอายุไทยในชุมชน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้แก่ผู้สูงอายุไทยในชุมชน
นักวิจัย : อุไรวรรณ โฆสิตานนท์ , อุบลรัตน์ สันตวัตร , พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ , รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ , ประเสริฐ อัสสันตชัย , จันทพงษ์ วะสี
คำค้น : ผู้สูงอายุไทย , ชุมชน , การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/2457
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุไรวรรณ โฆสิตานนท์ , อุบลรัตน์ สันตวัตร , พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ , รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ , ประเสริฐ อัสสันตชัย , จันทพงษ์ วะสี . (2542). การศึกษาประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้แก่ผู้สูงอายุไทยในชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อุไรวรรณ โฆสิตานนท์ , อุบลรัตน์ สันตวัตร , พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ , รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ , ประเสริฐ อัสสันตชัย , จันทพงษ์ วะสี . 2542. "การศึกษาประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้แก่ผู้สูงอายุไทยในชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อุไรวรรณ โฆสิตานนท์ , อุบลรัตน์ สันตวัตร , พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ , รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ , ประเสริฐ อัสสันตชัย , จันทพงษ์ วะสี . "การศึกษาประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้แก่ผู้สูงอายุไทยในชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2542. Print.
อุไรวรรณ โฆสิตานนท์ , อุบลรัตน์ สันตวัตร , พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ , รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ , ประเสริฐ อัสสันตชัย , จันทพงษ์ วะสี . การศึกษาประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้แก่ผู้สูงอายุไทยในชุมชน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2542.