ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำกระบวนการพยาบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำกระบวนการพยาบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ
นักวิจัย : วรรณพร ทองแสงจันทร์ , อาภรณ์ ชูดวง
คำค้น : พยาบาลไป , ปฏิบัติงาน , กรมแพทย์ทหารเรือ , การนำ , นักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/2401
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วรรณพร ทองแสงจันทร์ , อาภรณ์ ชูดวง . (2542). การนำกระบวนการพยาบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรรณพร ทองแสงจันทร์ , อาภรณ์ ชูดวง . 2542. "การนำกระบวนการพยาบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรรณพร ทองแสงจันทร์ , อาภรณ์ ชูดวง . "การนำกระบวนการพยาบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2542. Print.
วรรณพร ทองแสงจันทร์ , อาภรณ์ ชูดวง . การนำกระบวนการพยาบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2542.