ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะหกล้มและผลแทรกซ้อนในผู้สูงอายุโดยแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะหกล้มและผลแทรกซ้อนในผู้สูงอายุโดยแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
นักวิจัย : รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ , วิษณุ ธรรมลิขิตกุล , ประเสริฐ อัสสันตชัย
คำค้น : แพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ , ส่งเสริมสุขภาพ , ผู้สูงอายุ , ผลแทรกซ้อน , การป้องกันภาวะหกล้ม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/2228
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ , วิษณุ ธรรมลิขิตกุล , ประเสริฐ อัสสันตชัย . (2542). โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะหกล้มและผลแทรกซ้อนในผู้สูงอายุโดยแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ , วิษณุ ธรรมลิขิตกุล , ประเสริฐ อัสสันตชัย . 2542. "โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะหกล้มและผลแทรกซ้อนในผู้สูงอายุโดยแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ , วิษณุ ธรรมลิขิตกุล , ประเสริฐ อัสสันตชัย . "โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะหกล้มและผลแทรกซ้อนในผู้สูงอายุโดยแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2542. Print.
รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ , วิษณุ ธรรมลิขิตกุล , ประเสริฐ อัสสันตชัย . โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะหกล้มและผลแทรกซ้อนในผู้สูงอายุโดยแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2542.