ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจภาวะการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีด้วยเทคนิค พีซีอาร์ในผู้บริจาคโลหิตชาวอิสาน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจภาวะการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีด้วยเทคนิค พีซีอาร์ในผู้บริจาคโลหิตชาวอิสาน
นักวิจัย : สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ , จินตนา พัวไพโรจน์ , ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ
คำค้น : พีซีอาร์ , การตรวจภาวะการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี , ผู้บริจาคโลหิตชาวอิสาน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/2187
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ , จินตนา พัวไพโรจน์ , ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ . (2542). การตรวจภาวะการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีด้วยเทคนิค พีซีอาร์ในผู้บริจาคโลหิตชาวอิสาน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ , จินตนา พัวไพโรจน์ , ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ . 2542. "การตรวจภาวะการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีด้วยเทคนิค พีซีอาร์ในผู้บริจาคโลหิตชาวอิสาน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ , จินตนา พัวไพโรจน์ , ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ . "การตรวจภาวะการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีด้วยเทคนิค พีซีอาร์ในผู้บริจาคโลหิตชาวอิสาน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2542. Print.
สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ , จินตนา พัวไพโรจน์ , ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ . การตรวจภาวะการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีด้วยเทคนิค พีซีอาร์ในผู้บริจาคโลหิตชาวอิสาน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2542.