ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานใน จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานใน จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ , รัตนา ทองสวัสดิ์ , รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ
คำค้น : ผู้ป่วยเบาหวาน , ดูแลตนเอง , จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/2050
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ , รัตนา ทองสวัสดิ์ , รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ . (2532). การประเมินความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานใน จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ , รัตนา ทองสวัสดิ์ , รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ . 2532. "การประเมินความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานใน จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ , รัตนา ทองสวัสดิ์ , รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ . "การประเมินความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานใน จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2532. Print.
เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ , รัตนา ทองสวัสดิ์ , รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ . การประเมินความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานใน จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2532.