ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการทำงานของทีโลเมอร์เรสในเนื้อเยื่อก่อนเกิดมะเร็งและเนื้อเยื่อมะเร็งแบบสความัส

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการทำงานของทีโลเมอร์เรสในเนื้อเยื่อก่อนเกิดมะเร็งและเนื้อเยื่อมะเร็งแบบสความัส
นักวิจัย : อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
คำค้น : เนื้อเยื่อมะเร็งแบบ , เนื้อเยื่อ , สความัส , เกิดมะเร็ง , ทีโลเมอร์เรส
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/2045
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยาศาสตร์การแพทย์

บรรณานุกรม :
อภิวัฒน์ มุทิรางกูร . (2540). การศึกษาการทำงานของทีโลเมอร์เรสในเนื้อเยื่อก่อนเกิดมะเร็งและเนื้อเยื่อมะเร็งแบบสความัส.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อภิวัฒน์ มุทิรางกูร . 2540. "การศึกษาการทำงานของทีโลเมอร์เรสในเนื้อเยื่อก่อนเกิดมะเร็งและเนื้อเยื่อมะเร็งแบบสความัส".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อภิวัฒน์ มุทิรางกูร . "การศึกษาการทำงานของทีโลเมอร์เรสในเนื้อเยื่อก่อนเกิดมะเร็งและเนื้อเยื่อมะเร็งแบบสความัส."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
อภิวัฒน์ มุทิรางกูร . การศึกษาการทำงานของทีโลเมอร์เรสในเนื้อเยื่อก่อนเกิดมะเร็งและเนื้อเยื่อมะเร็งแบบสความัส. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2540.