ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้เทคนิคดีเอนเอไฮบริไดเซชั่นและการปรับปรุง EIA สำหรับใช้ตรวจหาเชื้อคลามัยเดีย ทราโคมาดิสจากสิ่งส่งตรวจปากมดลูก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้เทคนิคดีเอนเอไฮบริไดเซชั่นและการปรับปรุง EIA สำหรับใช้ตรวจหาเชื้อคลามัยเดีย ทราโคมาดิสจากสิ่งส่งตรวจปากมดลูก
นักวิจัย : นงลักษณ์ เทศนา , ปราโมทย์ ทองกระจาย , จริยา ชมวารินทร์
คำค้น : เทคนิคดีเอนเอไฮบริไดเซชั่น , ทราโคมาดิส , สิ่งส่งตรวจปากมดลูก , ตรวจหาเชื้อคลามัยเดีย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/2025
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นงลักษณ์ เทศนา , ปราโมทย์ ทองกระจาย , จริยา ชมวารินทร์ . (2540). การใช้เทคนิคดีเอนเอไฮบริไดเซชั่นและการปรับปรุง EIA สำหรับใช้ตรวจหาเชื้อคลามัยเดีย ทราโคมาดิสจากสิ่งส่งตรวจปากมดลูก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นงลักษณ์ เทศนา , ปราโมทย์ ทองกระจาย , จริยา ชมวารินทร์ . 2540. "การใช้เทคนิคดีเอนเอไฮบริไดเซชั่นและการปรับปรุง EIA สำหรับใช้ตรวจหาเชื้อคลามัยเดีย ทราโคมาดิสจากสิ่งส่งตรวจปากมดลูก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นงลักษณ์ เทศนา , ปราโมทย์ ทองกระจาย , จริยา ชมวารินทร์ . "การใช้เทคนิคดีเอนเอไฮบริไดเซชั่นและการปรับปรุง EIA สำหรับใช้ตรวจหาเชื้อคลามัยเดีย ทราโคมาดิสจากสิ่งส่งตรวจปากมดลูก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
นงลักษณ์ เทศนา , ปราโมทย์ ทองกระจาย , จริยา ชมวารินทร์ . การใช้เทคนิคดีเอนเอไฮบริไดเซชั่นและการปรับปรุง EIA สำหรับใช้ตรวจหาเชื้อคลามัยเดีย ทราโคมาดิสจากสิ่งส่งตรวจปากมดลูก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2540.