ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุในชุมชนชนบทภาคกลาง : โครงการศึกษาวิจัยครบวงจร เรื่องผู้สูงอายุในประเทศไทย มหาวิทยาลัยชนบท

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุในชุมชนชนบทภาคกลาง : โครงการศึกษาวิจัยครบวงจร เรื่องผู้สูงอายุในประเทศไทย มหาวิทยาลัยชนบท
นักวิจัย : สมทรง เลขะกุล , ประเสริฐ อัสสันตชัย
คำค้น : ศึกษาวิจัยครบวงจร , เรื่องผู้สูงอายุ , มหาวิทยาลัยชนบท , ผู้สูงอายุ , ภาวะโภชนาการ , ชุมชนชนบทภาคกลาง , ประเทศไทย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมทรง เลขะกุล , ประเสริฐ อัสสันตชัย . (2541). การสำรวจภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุในชุมชนชนบทภาคกลาง : โครงการศึกษาวิจัยครบวงจร เรื่องผู้สูงอายุในประเทศไทย มหาวิทยาลัยชนบท.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมทรง เลขะกุล , ประเสริฐ อัสสันตชัย . 2541. "การสำรวจภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุในชุมชนชนบทภาคกลาง : โครงการศึกษาวิจัยครบวงจร เรื่องผู้สูงอายุในประเทศไทย มหาวิทยาลัยชนบท".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมทรง เลขะกุล , ประเสริฐ อัสสันตชัย . "การสำรวจภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุในชุมชนชนบทภาคกลาง : โครงการศึกษาวิจัยครบวงจร เรื่องผู้สูงอายุในประเทศไทย มหาวิทยาลัยชนบท."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2541. Print.
สมทรง เลขะกุล , ประเสริฐ อัสสันตชัย . การสำรวจภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุในชุมชนชนบทภาคกลาง : โครงการศึกษาวิจัยครบวงจร เรื่องผู้สูงอายุในประเทศไทย มหาวิทยาลัยชนบท. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2541.