ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตแอนติเจนที่จำเพาะของเชื้อ Burkhololderia pseudomallei โดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมและการวิเคราะห์ Gene ที่ควบคุมการสร้างแอนติเจนเพื่อประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิส

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตแอนติเจนที่จำเพาะของเชื้อ Burkhololderia pseudomallei โดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมและการวิเคราะห์ Gene ที่ควบคุมการสร้างแอนติเจนเพื่อประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิส
นักวิจัย : สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
คำค้น : แอนติเจนที่จำเพาะ , เชื้อ , เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม , วินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิส , ประยุกต์ , ที่ควบคุม , pseudomallei , แอนติเจน , Burkhololderia
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/2005
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน . (2540). การผลิตแอนติเจนที่จำเพาะของเชื้อ Burkhololderia pseudomallei โดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมและการวิเคราะห์ Gene ที่ควบคุมการสร้างแอนติเจนเพื่อประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิส.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน . 2540. "การผลิตแอนติเจนที่จำเพาะของเชื้อ Burkhololderia pseudomallei โดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมและการวิเคราะห์ Gene ที่ควบคุมการสร้างแอนติเจนเพื่อประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิส".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน . "การผลิตแอนติเจนที่จำเพาะของเชื้อ Burkhololderia pseudomallei โดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมและการวิเคราะห์ Gene ที่ควบคุมการสร้างแอนติเจนเพื่อประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิส."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน . การผลิตแอนติเจนที่จำเพาะของเชื้อ Burkhololderia pseudomallei โดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมและการวิเคราะห์ Gene ที่ควบคุมการสร้างแอนติเจนเพื่อประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิส. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2540.