ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณสมบัติของแอลคาไลน์ฟอสฟาเตสไอโซฟอร์มที่จำเพาะต่อท่อน้ำดี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณสมบัติของแอลคาไลน์ฟอสฟาเตสไอโซฟอร์มที่จำเพาะต่อท่อน้ำดี
นักวิจัย : เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์ , เตือนจิต คำพิทักษ์ , ชัยศิริ วงศ์คำ , โสพิศ วงศ์คำ
คำค้น : แอลคาไลน์ฟอสฟาเตสไอโซฟอร์มที่จำเพาะต่อท่อน้ำดี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1993
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์ , เตือนจิต คำพิทักษ์ , ชัยศิริ วงศ์คำ , โสพิศ วงศ์คำ . (2541). คุณสมบัติของแอลคาไลน์ฟอสฟาเตสไอโซฟอร์มที่จำเพาะต่อท่อน้ำดี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์ , เตือนจิต คำพิทักษ์ , ชัยศิริ วงศ์คำ , โสพิศ วงศ์คำ . 2541. "คุณสมบัติของแอลคาไลน์ฟอสฟาเตสไอโซฟอร์มที่จำเพาะต่อท่อน้ำดี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์ , เตือนจิต คำพิทักษ์ , ชัยศิริ วงศ์คำ , โสพิศ วงศ์คำ . "คุณสมบัติของแอลคาไลน์ฟอสฟาเตสไอโซฟอร์มที่จำเพาะต่อท่อน้ำดี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2541. Print.
เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์ , เตือนจิต คำพิทักษ์ , ชัยศิริ วงศ์คำ , โสพิศ วงศ์คำ . คุณสมบัติของแอลคาไลน์ฟอสฟาเตสไอโซฟอร์มที่จำเพาะต่อท่อน้ำดี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2541.