ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการทำหมันชายโดยใช้ไฟฟ้าจี้เปรียบเทียบกับวิธีตัดและผูกด้วยไหมดำ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการทำหมันชายโดยใช้ไฟฟ้าจี้เปรียบเทียบกับวิธีตัดและผูกด้วยไหมดำ
นักวิจัย : สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ , ศรีริน สินธุภัค , ยุพา อ่อนท้วม , นิกร ดุสิตสิน , จงกล ตั้งอุสาหะ , ปรีดา ทัศนประดิษฐ์
คำค้น : ทำหมันชาย , ไฟฟ้าจี้เปรียบเทียบกับ , ไหมดำ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1974
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ , ศรีริน สินธุภัค , ยุพา อ่อนท้วม , นิกร ดุสิตสิน , จงกล ตั้งอุสาหะ , ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ . (2530). โครงการทำหมันชายโดยใช้ไฟฟ้าจี้เปรียบเทียบกับวิธีตัดและผูกด้วยไหมดำ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ , ศรีริน สินธุภัค , ยุพา อ่อนท้วม , นิกร ดุสิตสิน , จงกล ตั้งอุสาหะ , ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ . 2530. "โครงการทำหมันชายโดยใช้ไฟฟ้าจี้เปรียบเทียบกับวิธีตัดและผูกด้วยไหมดำ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ , ศรีริน สินธุภัค , ยุพา อ่อนท้วม , นิกร ดุสิตสิน , จงกล ตั้งอุสาหะ , ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ . "โครงการทำหมันชายโดยใช้ไฟฟ้าจี้เปรียบเทียบกับวิธีตัดและผูกด้วยไหมดำ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2530. Print.
สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ , ศรีริน สินธุภัค , ยุพา อ่อนท้วม , นิกร ดุสิตสิน , จงกล ตั้งอุสาหะ , ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ . โครงการทำหมันชายโดยใช้ไฟฟ้าจี้เปรียบเทียบกับวิธีตัดและผูกด้วยไหมดำ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2530.