ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตแอนติเจนที่จำเพาะของเชื้อ Burkholderia Pscudvmallei โดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตแอนติเจนที่จำเพาะของเชื้อ Burkholderia Pscudvmallei โดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม
นักวิจัย : สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
คำค้น : Pscudvmallei , แอนติเจนที่จำเพาะ , เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม , เชื้อ , Burkholderia
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1958
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน . (2540). การผลิตแอนติเจนที่จำเพาะของเชื้อ Burkholderia Pscudvmallei โดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน . 2540. "การผลิตแอนติเจนที่จำเพาะของเชื้อ Burkholderia Pscudvmallei โดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน . "การผลิตแอนติเจนที่จำเพาะของเชื้อ Burkholderia Pscudvmallei โดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน . การผลิตแอนติเจนที่จำเพาะของเชื้อ Burkholderia Pscudvmallei โดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2540.