ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โรคติดเชื้อ : ปัญหาแห่งชาติ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โรคติดเชื้อ : ปัญหาแห่งชาติ
นักวิจัย : สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน , วิภาดา เชาวกุล , ธารารัชต์ ธารากุล , สถิตย์ สิริสิงห
คำค้น : โรคติดเชื้อ , ปัญหาแห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1951
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน , วิภาดา เชาวกุล , ธารารัชต์ ธารากุล , สถิตย์ สิริสิงห . (2538). โรคติดเชื้อ : ปัญหาแห่งชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน , วิภาดา เชาวกุล , ธารารัชต์ ธารากุล , สถิตย์ สิริสิงห . 2538. "โรคติดเชื้อ : ปัญหาแห่งชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน , วิภาดา เชาวกุล , ธารารัชต์ ธารากุล , สถิตย์ สิริสิงห . "โรคติดเชื้อ : ปัญหาแห่งชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2538. Print.
สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน , วิภาดา เชาวกุล , ธารารัชต์ ธารากุล , สถิตย์ สิริสิงห . โรคติดเชื้อ : ปัญหาแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2538.