ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพยากรณ์แบบแผนการเจ็บป่วยและความต้องการแพทย์ในอนาคต

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพยากรณ์แบบแผนการเจ็บป่วยและความต้องการแพทย์ในอนาคต
นักวิจัย : สมชาย สุขสิริเสรีกุล , มัทนา พนานิรามัย
คำค้น : แพทย์ , แผนการเจ็บป่วย , อนาคต , การพยากรณ์แบบ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1855
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สมชาย สุขสิริเสรีกุล , มัทนา พนานิรามัย . (2539). การพยากรณ์แบบแผนการเจ็บป่วยและความต้องการแพทย์ในอนาคต.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมชาย สุขสิริเสรีกุล , มัทนา พนานิรามัย . 2539. "การพยากรณ์แบบแผนการเจ็บป่วยและความต้องการแพทย์ในอนาคต".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมชาย สุขสิริเสรีกุล , มัทนา พนานิรามัย . "การพยากรณ์แบบแผนการเจ็บป่วยและความต้องการแพทย์ในอนาคต."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2539. Print.
สมชาย สุขสิริเสรีกุล , มัทนา พนานิรามัย . การพยากรณ์แบบแผนการเจ็บป่วยและความต้องการแพทย์ในอนาคต. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2539.