ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตและศึกษาคุณสมบัติโมโนโคลนอลแอนติบอดี ต่อสายเปปไตด์จากยีนเพอร์บี 11 ในกลุ่มยีนเมเยอร์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตและศึกษาคุณสมบัติโมโนโคลนอลแอนติบอดี ต่อสายเปปไตด์จากยีนเพอร์บี 11 ในกลุ่มยีนเมเยอร์
นักวิจัย : กาญจนา เลิศมีมงคลชัย , อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ , ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์
คำค้น : ยีนเมเยอร์ , ศึกษาคุณสมบัติโมโนโคลนอลแอนติบอดี , ต่อสายเปปไตด์ , ยีนเพอร์บี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1841
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
กาญจนา เลิศมีมงคลชัย , อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ , ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ . (2540). การผลิตและศึกษาคุณสมบัติโมโนโคลนอลแอนติบอดี ต่อสายเปปไตด์จากยีนเพอร์บี 11 ในกลุ่มยีนเมเยอร์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กาญจนา เลิศมีมงคลชัย , อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ , ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ . 2540. "การผลิตและศึกษาคุณสมบัติโมโนโคลนอลแอนติบอดี ต่อสายเปปไตด์จากยีนเพอร์บี 11 ในกลุ่มยีนเมเยอร์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กาญจนา เลิศมีมงคลชัย , อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ , ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ . "การผลิตและศึกษาคุณสมบัติโมโนโคลนอลแอนติบอดี ต่อสายเปปไตด์จากยีนเพอร์บี 11 ในกลุ่มยีนเมเยอร์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
กาญจนา เลิศมีมงคลชัย , อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ , ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ . การผลิตและศึกษาคุณสมบัติโมโนโคลนอลแอนติบอดี ต่อสายเปปไตด์จากยีนเพอร์บี 11 ในกลุ่มยีนเมเยอร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2540.