ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการให้คำปรึกษาโรคเอดส์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการให้คำปรึกษาโรคเอดส์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
นักวิจัย : ชูศรี คูชัยสิทธิ์ , มณฑิรา เขียวยิ่ง , เอื้อมพร ทองกระจาย , ธาราทิพย์ ธรรมนวพฤทธิ์ , จินตนา ลี้ละไกรวรรณ
คำค้น : ให้คำปรึกษาโรคเอดส์ , เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1829
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ชูศรี คูชัยสิทธิ์ , มณฑิรา เขียวยิ่ง , เอื้อมพร ทองกระจาย , ธาราทิพย์ ธรรมนวพฤทธิ์ , จินตนา ลี้ละไกรวรรณ . (2537). ผลการให้คำปรึกษาโรคเอดส์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชูศรี คูชัยสิทธิ์ , มณฑิรา เขียวยิ่ง , เอื้อมพร ทองกระจาย , ธาราทิพย์ ธรรมนวพฤทธิ์ , จินตนา ลี้ละไกรวรรณ . 2537. "ผลการให้คำปรึกษาโรคเอดส์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชูศรี คูชัยสิทธิ์ , มณฑิรา เขียวยิ่ง , เอื้อมพร ทองกระจาย , ธาราทิพย์ ธรรมนวพฤทธิ์ , จินตนา ลี้ละไกรวรรณ . "ผลการให้คำปรึกษาโรคเอดส์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2537. Print.
ชูศรี คูชัยสิทธิ์ , มณฑิรา เขียวยิ่ง , เอื้อมพร ทองกระจาย , ธาราทิพย์ ธรรมนวพฤทธิ์ , จินตนา ลี้ละไกรวรรณ . ผลการให้คำปรึกษาโรคเอดส์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2537.