ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาแบบมีส่วนร่วม เรื่องโรคติดต่อที่นำโดยยุง (ไข้มาลาเรีย โรคเท้าช้าง และไข้เลือดออก ในนักเรียนระดับ ประถมศึกษา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาแบบมีส่วนร่วม เรื่องโรคติดต่อที่นำโดยยุง (ไข้มาลาเรีย โรคเท้าช้าง และไข้เลือดออก ในนักเรียนระดับ ประถมศึกษา
นักวิจัย : ปิยะพร หวังรุ่งทรัพย์ , คณัจฉรีย์ ธานิสพงศ์ , บุษบง เจาฑานนท์
คำค้น : ไข้เลือดออก , ไข้มาลาเรีย , โรคเท้าช้าง , โปรแกรมการให้สุขศึกษาแบบ , เรื่องโรคติดต่อที่นำ , มีส่วนร่วม , ประถมศึกษา , ประสิทธิผล , นักเรียนระดับ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1822
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ปิยะพร หวังรุ่งทรัพย์ , คณัจฉรีย์ ธานิสพงศ์ , บุษบง เจาฑานนท์ . (2539). ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาแบบมีส่วนร่วม เรื่องโรคติดต่อที่นำโดยยุง (ไข้มาลาเรีย โรคเท้าช้าง และไข้เลือดออก ในนักเรียนระดับ ประถมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปิยะพร หวังรุ่งทรัพย์ , คณัจฉรีย์ ธานิสพงศ์ , บุษบง เจาฑานนท์ . 2539. "ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาแบบมีส่วนร่วม เรื่องโรคติดต่อที่นำโดยยุง (ไข้มาลาเรีย โรคเท้าช้าง และไข้เลือดออก ในนักเรียนระดับ ประถมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปิยะพร หวังรุ่งทรัพย์ , คณัจฉรีย์ ธานิสพงศ์ , บุษบง เจาฑานนท์ . "ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาแบบมีส่วนร่วม เรื่องโรคติดต่อที่นำโดยยุง (ไข้มาลาเรีย โรคเท้าช้าง และไข้เลือดออก ในนักเรียนระดับ ประถมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2539. Print.
ปิยะพร หวังรุ่งทรัพย์ , คณัจฉรีย์ ธานิสพงศ์ , บุษบง เจาฑานนท์ . ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาแบบมีส่วนร่วม เรื่องโรคติดต่อที่นำโดยยุง (ไข้มาลาเรีย โรคเท้าช้าง และไข้เลือดออก ในนักเรียนระดับ ประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2539.