ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจหาการสร้างพิษของเชื้อ Salmonella สายพันธุ์ต่าง ๆ โดยวิธี Tissue Culture

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจหาการสร้างพิษของเชื้อ Salmonella สายพันธุ์ต่าง ๆ โดยวิธี Tissue Culture
นักวิจัย : วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล , วิจิตร วงค์ล่ำซำ , จุไรรัตน์ นิลกุล
คำค้น : เชื้อ , สายพันธุ์ต่าง , Tissue , Salmonella , Culture
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1811
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล , วิจิตร วงค์ล่ำซำ , จุไรรัตน์ นิลกุล . (2538). การตรวจหาการสร้างพิษของเชื้อ Salmonella สายพันธุ์ต่าง ๆ โดยวิธี Tissue Culture.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล , วิจิตร วงค์ล่ำซำ , จุไรรัตน์ นิลกุล . 2538. "การตรวจหาการสร้างพิษของเชื้อ Salmonella สายพันธุ์ต่าง ๆ โดยวิธี Tissue Culture".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล , วิจิตร วงค์ล่ำซำ , จุไรรัตน์ นิลกุล . "การตรวจหาการสร้างพิษของเชื้อ Salmonella สายพันธุ์ต่าง ๆ โดยวิธี Tissue Culture."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2538. Print.
วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล , วิจิตร วงค์ล่ำซำ , จุไรรัตน์ นิลกุล . การตรวจหาการสร้างพิษของเชื้อ Salmonella สายพันธุ์ต่าง ๆ โดยวิธี Tissue Culture. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2538.