ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาวะทางโภชนาการของแร่ธาตุโพแทสเซียมในผู้ชายชาวชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาวะทางโภชนาการของแร่ธาตุโพแทสเซียมในผู้ชายชาวชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : สมบัติ บวรผดุงกิตติ , วิฑูรย์ ประสงค์วัฒนา , ภัทระ แสนไชยสุริยา , พจน์ ศรีบุญลือ , เกรียง ตั้งสง่า
คำค้น : แร่ธาตุโพแทสเซียม , สภาวะทางโภชนาการ , ผู้ชายชาวชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1777
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สมบัติ บวรผดุงกิตติ , วิฑูรย์ ประสงค์วัฒนา , ภัทระ แสนไชยสุริยา , พจน์ ศรีบุญลือ , เกรียง ตั้งสง่า . (2537). สภาวะทางโภชนาการของแร่ธาตุโพแทสเซียมในผู้ชายชาวชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมบัติ บวรผดุงกิตติ , วิฑูรย์ ประสงค์วัฒนา , ภัทระ แสนไชยสุริยา , พจน์ ศรีบุญลือ , เกรียง ตั้งสง่า . 2537. "สภาวะทางโภชนาการของแร่ธาตุโพแทสเซียมในผู้ชายชาวชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมบัติ บวรผดุงกิตติ , วิฑูรย์ ประสงค์วัฒนา , ภัทระ แสนไชยสุริยา , พจน์ ศรีบุญลือ , เกรียง ตั้งสง่า . "สภาวะทางโภชนาการของแร่ธาตุโพแทสเซียมในผู้ชายชาวชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2537. Print.
สมบัติ บวรผดุงกิตติ , วิฑูรย์ ประสงค์วัฒนา , ภัทระ แสนไชยสุริยา , พจน์ ศรีบุญลือ , เกรียง ตั้งสง่า . สภาวะทางโภชนาการของแร่ธาตุโพแทสเซียมในผู้ชายชาวชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2537.