ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลของกระบวนการทางโภชนาการโดยชุดภาพอาหารทดแทนและเมนูอาหารตัวอย่างแก่หญิงตั้งครรภ์ต่อการลดภาวะทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของกระบวนการทางโภชนาการโดยชุดภาพอาหารทดแทนและเมนูอาหารตัวอย่างแก่หญิงตั้งครรภ์ต่อการลดภาวะทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
นักวิจัย : ลาวัลย์ บุญเรือง , คณิต ตันติศิริวิทย์ , พิกุล เฮงสนั่นกูล
คำค้น : เมนูอาหาร , อำเภอเมือง , ลดภาวะทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อย , ประสิทธิผล , จังหวัดน่าน , ทางโภชนาการ , ชุดภาพอาหารทดแทน , แก่หญิงตั้งครรภ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1762
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ลาวัลย์ บุญเรือง , คณิต ตันติศิริวิทย์ , พิกุล เฮงสนั่นกูล . (2537). ประสิทธิผลของกระบวนการทางโภชนาการโดยชุดภาพอาหารทดแทนและเมนูอาหารตัวอย่างแก่หญิงตั้งครรภ์ต่อการลดภาวะทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ลาวัลย์ บุญเรือง , คณิต ตันติศิริวิทย์ , พิกุล เฮงสนั่นกูล . 2537. "ประสิทธิผลของกระบวนการทางโภชนาการโดยชุดภาพอาหารทดแทนและเมนูอาหารตัวอย่างแก่หญิงตั้งครรภ์ต่อการลดภาวะทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ลาวัลย์ บุญเรือง , คณิต ตันติศิริวิทย์ , พิกุล เฮงสนั่นกูล . "ประสิทธิผลของกระบวนการทางโภชนาการโดยชุดภาพอาหารทดแทนและเมนูอาหารตัวอย่างแก่หญิงตั้งครรภ์ต่อการลดภาวะทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2537. Print.
ลาวัลย์ บุญเรือง , คณิต ตันติศิริวิทย์ , พิกุล เฮงสนั่นกูล . ประสิทธิผลของกระบวนการทางโภชนาการโดยชุดภาพอาหารทดแทนและเมนูอาหารตัวอย่างแก่หญิงตั้งครรภ์ต่อการลดภาวะทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2537.