ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของรูปแบบการดำเนินงานสุขศึกษาต่อการบรรลุสุขภาพดี ถ้วนหน้าเขตเมือง จังหวัดน่าน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของรูปแบบการดำเนินงานสุขศึกษาต่อการบรรลุสุขภาพดี ถ้วนหน้าเขตเมือง จังหวัดน่าน
นักวิจัย : พิกุล เฮงสนั่นกูล
คำค้น : ถ้วนหน้าเขตเมือง , การดำเนินงานสุขศึกษา , จังหวัดน่าน , บรรลุสุขภาพดี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1761
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
พิกุล เฮงสนั่นกูล . (2537). ผลของรูปแบบการดำเนินงานสุขศึกษาต่อการบรรลุสุขภาพดี ถ้วนหน้าเขตเมือง จังหวัดน่าน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พิกุล เฮงสนั่นกูล . 2537. "ผลของรูปแบบการดำเนินงานสุขศึกษาต่อการบรรลุสุขภาพดี ถ้วนหน้าเขตเมือง จังหวัดน่าน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พิกุล เฮงสนั่นกูล . "ผลของรูปแบบการดำเนินงานสุขศึกษาต่อการบรรลุสุขภาพดี ถ้วนหน้าเขตเมือง จังหวัดน่าน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2537. Print.
พิกุล เฮงสนั่นกูล . ผลของรูปแบบการดำเนินงานสุขศึกษาต่อการบรรลุสุขภาพดี ถ้วนหน้าเขตเมือง จังหวัดน่าน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2537.