ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แอลฟ่าฟีโตโปรตีนในผู้ป่วยโรคตับ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แอลฟ่าฟีโตโปรตีนในผู้ป่วยโรคตับ
นักวิจัย : วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , พวงผกา สาดี , พิสิฏฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ , ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ , ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ
คำค้น : แอลฟ่าฟีโตโปรตีน , ผู้ป่วยโรคตับ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1744
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , พวงผกา สาดี , พิสิฏฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ , ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ , ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ . (2528). แอลฟ่าฟีโตโปรตีนในผู้ป่วยโรคตับ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , พวงผกา สาดี , พิสิฏฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ , ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ , ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ . 2528. "แอลฟ่าฟีโตโปรตีนในผู้ป่วยโรคตับ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , พวงผกา สาดี , พิสิฏฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ , ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ , ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ . "แอลฟ่าฟีโตโปรตีนในผู้ป่วยโรคตับ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2528. Print.
วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , พวงผกา สาดี , พิสิฏฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ , ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ , ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ . แอลฟ่าฟีโตโปรตีนในผู้ป่วยโรคตับ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2528.