ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาข้อมูลทางโลหิตวิทยาของพาหะบีตาธาลัสซีเมีย จำแนกตามชนิดของมิวเตซันที่ตรวจพบในจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาข้อมูลทางโลหิตวิทยาของพาหะบีตาธาลัสซีเมีย จำแนกตามชนิดของมิวเตซันที่ตรวจพบในจังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : อรุณี เจตศรีสุภาพ , กนกวรรณ แสนไชยสุริยา , เกรียงไกร กิจเจริญ , ณัฐยา แซ่อึ้ง , สุพรรณ ฟู่เจริญ , สุรพล เวียงนนท์ , กุลนภา ฟู่เจริญ
คำค้น : มิวเตซันที่ตรวจพบ , พาหะบีตาธาลัสซีเมีย , จำแนกตาม , จังหวัดขอนแก่น , ข้อมูลทางโลหิตวิทยา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1730
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อรุณี เจตศรีสุภาพ , กนกวรรณ แสนไชยสุริยา , เกรียงไกร กิจเจริญ , ณัฐยา แซ่อึ้ง , สุพรรณ ฟู่เจริญ , สุรพล เวียงนนท์ , กุลนภา ฟู่เจริญ . (). การศึกษาข้อมูลทางโลหิตวิทยาของพาหะบีตาธาลัสซีเมีย จำแนกตามชนิดของมิวเตซันที่ตรวจพบในจังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรุณี เจตศรีสุภาพ , กนกวรรณ แสนไชยสุริยา , เกรียงไกร กิจเจริญ , ณัฐยา แซ่อึ้ง , สุพรรณ ฟู่เจริญ , สุรพล เวียงนนท์ , กุลนภา ฟู่เจริญ . . "การศึกษาข้อมูลทางโลหิตวิทยาของพาหะบีตาธาลัสซีเมีย จำแนกตามชนิดของมิวเตซันที่ตรวจพบในจังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรุณี เจตศรีสุภาพ , กนกวรรณ แสนไชยสุริยา , เกรียงไกร กิจเจริญ , ณัฐยา แซ่อึ้ง , สุพรรณ ฟู่เจริญ , สุรพล เวียงนนท์ , กุลนภา ฟู่เจริญ . "การศึกษาข้อมูลทางโลหิตวิทยาของพาหะบีตาธาลัสซีเมีย จำแนกตามชนิดของมิวเตซันที่ตรวจพบในจังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
อรุณี เจตศรีสุภาพ , กนกวรรณ แสนไชยสุริยา , เกรียงไกร กิจเจริญ , ณัฐยา แซ่อึ้ง , สุพรรณ ฟู่เจริญ , สุรพล เวียงนนท์ , กุลนภา ฟู่เจริญ . การศึกษาข้อมูลทางโลหิตวิทยาของพาหะบีตาธาลัสซีเมีย จำแนกตามชนิดของมิวเตซันที่ตรวจพบในจังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .