ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิต

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิต
นักวิจัย : ชวนันท์ ชาญศิลป์ , พรรณี ศิริวรรธนาภา , ภัสรา เชษฐ์โชติศักดิ์ , วัชนี หัตถพนม , อภิชัย มงคล , จิดารัตน์ พิมพ์ดีด , คมสัน สุริยะ
คำค้น : ความถูกต้อง , คัดกรองโรคจิต
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1714
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ชวนันท์ ชาญศิลป์ , พรรณี ศิริวรรธนาภา , ภัสรา เชษฐ์โชติศักดิ์ , วัชนี หัตถพนม , อภิชัย มงคล , จิดารัตน์ พิมพ์ดีด , คมสัน สุริยะ . (2538). การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิต.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชวนันท์ ชาญศิลป์ , พรรณี ศิริวรรธนาภา , ภัสรา เชษฐ์โชติศักดิ์ , วัชนี หัตถพนม , อภิชัย มงคล , จิดารัตน์ พิมพ์ดีด , คมสัน สุริยะ . 2538. "การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิต".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชวนันท์ ชาญศิลป์ , พรรณี ศิริวรรธนาภา , ภัสรา เชษฐ์โชติศักดิ์ , วัชนี หัตถพนม , อภิชัย มงคล , จิดารัตน์ พิมพ์ดีด , คมสัน สุริยะ . "การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิต."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2538. Print.
ชวนันท์ ชาญศิลป์ , พรรณี ศิริวรรธนาภา , ภัสรา เชษฐ์โชติศักดิ์ , วัชนี หัตถพนม , อภิชัย มงคล , จิดารัตน์ พิมพ์ดีด , คมสัน สุริยะ . การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิต. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2538.