ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความชุกและความรุนแรงของการติดเชื้อพยาธิปากขอ : การศึกษาเปรียบเทียบในสองชุมชนที่ความครอบคลุมการมีส้วมต่างกัน

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความชุกและความรุนแรงของการติดเชื้อพยาธิปากขอ : การศึกษาเปรียบเทียบในสองชุมชนที่ความครอบคลุมการมีส้วมต่างกัน
นักวิจัย : ประหยัด แดงสุภา
คำค้น : เปรียบเทียบ , ความรุนแรง , สองชุมชนที่ความครอบคลุมการมีส้วมต่างกัน , การติดเชื้อพยาธิปากขอ , ความชุก
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1713
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ประหยัด แดงสุภา . (2536). ความชุกและความรุนแรงของการติดเชื้อพยาธิปากขอ : การศึกษาเปรียบเทียบในสองชุมชนที่ความครอบคลุมการมีส้วมต่างกัน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ประหยัด แดงสุภา . 2536. "ความชุกและความรุนแรงของการติดเชื้อพยาธิปากขอ : การศึกษาเปรียบเทียบในสองชุมชนที่ความครอบคลุมการมีส้วมต่างกัน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ประหยัด แดงสุภา . "ความชุกและความรุนแรงของการติดเชื้อพยาธิปากขอ : การศึกษาเปรียบเทียบในสองชุมชนที่ความครอบคลุมการมีส้วมต่างกัน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2536. Print.
ประหยัด แดงสุภา . ความชุกและความรุนแรงของการติดเชื้อพยาธิปากขอ : การศึกษาเปรียบเทียบในสองชุมชนที่ความครอบคลุมการมีส้วมต่างกัน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2536.