ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นและโรงพยาบาลศรีนครินทร์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นและโรงพยาบาลศรีนครินทร์
นักวิจัย : ทิพยวัลย์ โพธิแท่น , นิตยา สุทธยากร , นิสิตา สุทธิศิริ , บำเพ็ญจิต แสงชาติ , วรรณภา ศรีธัญรัตน์ , มาริสา ไกรฤกษ์
คำค้น : โรงพยาบาลศรีนครินทร์ , พฤติกรรมการดูแลตนเอง , ผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1669
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทิพยวัลย์ โพธิแท่น , นิตยา สุทธยากร , นิสิตา สุทธิศิริ , บำเพ็ญจิต แสงชาติ , วรรณภา ศรีธัญรัตน์ , มาริสา ไกรฤกษ์ . (). พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นและโรงพยาบาลศรีนครินทร์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ทิพยวัลย์ โพธิแท่น , นิตยา สุทธยากร , นิสิตา สุทธิศิริ , บำเพ็ญจิต แสงชาติ , วรรณภา ศรีธัญรัตน์ , มาริสา ไกรฤกษ์ . . "พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นและโรงพยาบาลศรีนครินทร์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ทิพยวัลย์ โพธิแท่น , นิตยา สุทธยากร , นิสิตา สุทธิศิริ , บำเพ็ญจิต แสงชาติ , วรรณภา ศรีธัญรัตน์ , มาริสา ไกรฤกษ์ . "พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นและโรงพยาบาลศรีนครินทร์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
ทิพยวัลย์ โพธิแท่น , นิตยา สุทธยากร , นิสิตา สุทธิศิริ , บำเพ็ญจิต แสงชาติ , วรรณภา ศรีธัญรัตน์ , มาริสา ไกรฤกษ์ . พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นและโรงพยาบาลศรีนครินทร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .