ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เปรียบเทียบผลของการชำระแผลฝีเย็บด้วยน้ำยาเซฟลอนร่วมกับเซฟิโรลกับการใช้สบู่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เปรียบเทียบผลของการชำระแผลฝีเย็บด้วยน้ำยาเซฟลอนร่วมกับเซฟิโรลกับการใช้สบู่
นักวิจัย : กรรณิการ์ กันธะรักษา , อัมพร วิมลเกษม , จงรักษ์ ชลานันท์ , จันทิรา ภาวิไล , วิลาวัณย์ รินทร์ศรี , ลาวัลย์ สมบูรณ์
คำค้น : เซฟิโรลกับการ , เปรียบเทียบผล , การชำระแผลฝีเย็บ , น้ำยาเซฟลอน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1633
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กรรณิการ์ กันธะรักษา , อัมพร วิมลเกษม , จงรักษ์ ชลานันท์ , จันทิรา ภาวิไล , วิลาวัณย์ รินทร์ศรี , ลาวัลย์ สมบูรณ์ . (). เปรียบเทียบผลของการชำระแผลฝีเย็บด้วยน้ำยาเซฟลอนร่วมกับเซฟิโรลกับการใช้สบู่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กรรณิการ์ กันธะรักษา , อัมพร วิมลเกษม , จงรักษ์ ชลานันท์ , จันทิรา ภาวิไล , วิลาวัณย์ รินทร์ศรี , ลาวัลย์ สมบูรณ์ . . "เปรียบเทียบผลของการชำระแผลฝีเย็บด้วยน้ำยาเซฟลอนร่วมกับเซฟิโรลกับการใช้สบู่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กรรณิการ์ กันธะรักษา , อัมพร วิมลเกษม , จงรักษ์ ชลานันท์ , จันทิรา ภาวิไล , วิลาวัณย์ รินทร์ศรี , ลาวัลย์ สมบูรณ์ . "เปรียบเทียบผลของการชำระแผลฝีเย็บด้วยน้ำยาเซฟลอนร่วมกับเซฟิโรลกับการใช้สบู่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
กรรณิการ์ กันธะรักษา , อัมพร วิมลเกษม , จงรักษ์ ชลานันท์ , จันทิรา ภาวิไล , วิลาวัณย์ รินทร์ศรี , ลาวัลย์ สมบูรณ์ . เปรียบเทียบผลของการชำระแผลฝีเย็บด้วยน้ำยาเซฟลอนร่วมกับเซฟิโรลกับการใช้สบู่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .