ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจหาเชื้ออุจจาระร่วงจากบ่อน้ำสนามบินเขตเทศบาลนครขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจหาเชื้ออุจจาระร่วงจากบ่อน้ำสนามบินเขตเทศบาลนครขอนแก่น
นักวิจัย : สายยนต์ สีหาบัว , วลัยพร สถิตวิบูรณ์ , จริยา หาญวจนวงศ์ , จริยา ชมวารินทร์
คำค้น : บ่อน้ำสนามบินเขตเทศบาลนครขอนแก่น , เชื้ออุจจาระร่วง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1630
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แหล่งที่มาของเชื้อและการระบาดวิทยาของเชื้ออุจจาระร่วง เพื่อหาแนวทางในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงต่อไป

บรรณานุกรม :
สายยนต์ สีหาบัว , วลัยพร สถิตวิบูรณ์ , จริยา หาญวจนวงศ์ , จริยา ชมวารินทร์ . (2544). การตรวจหาเชื้ออุจจาระร่วงจากบ่อน้ำสนามบินเขตเทศบาลนครขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สายยนต์ สีหาบัว , วลัยพร สถิตวิบูรณ์ , จริยา หาญวจนวงศ์ , จริยา ชมวารินทร์ . 2544. "การตรวจหาเชื้ออุจจาระร่วงจากบ่อน้ำสนามบินเขตเทศบาลนครขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สายยนต์ สีหาบัว , วลัยพร สถิตวิบูรณ์ , จริยา หาญวจนวงศ์ , จริยา ชมวารินทร์ . "การตรวจหาเชื้ออุจจาระร่วงจากบ่อน้ำสนามบินเขตเทศบาลนครขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2544. Print.
สายยนต์ สีหาบัว , วลัยพร สถิตวิบูรณ์ , จริยา หาญวจนวงศ์ , จริยา ชมวารินทร์ . การตรวจหาเชื้ออุจจาระร่วงจากบ่อน้ำสนามบินเขตเทศบาลนครขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2544.