ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบบแผนสุขภาพ ปัญหา ความต้องการของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เขตชนบท จ.เชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบแผนสุขภาพ ปัญหา ความต้องการของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เขตชนบท จ.เชียงใหม่
นักวิจัย : วันทนีย์ ชวพงศ์ , อำไพ ชนะกอก , ยุวยงค์ เยาวภานนท์
คำค้น : แผนสุขภาพ , เขตชนบท , ผู้สูงอายุ , ชมรมผู้สูงอายุ , จเชียงใหม่
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1627
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วันทนีย์ ชวพงศ์ , อำไพ ชนะกอก , ยุวยงค์ เยาวภานนท์ . (). แบบแผนสุขภาพ ปัญหา ความต้องการของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เขตชนบท จ.เชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
วันทนีย์ ชวพงศ์ , อำไพ ชนะกอก , ยุวยงค์ เยาวภานนท์ . . "แบบแผนสุขภาพ ปัญหา ความต้องการของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เขตชนบท จ.เชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
วันทนีย์ ชวพงศ์ , อำไพ ชนะกอก , ยุวยงค์ เยาวภานนท์ . "แบบแผนสุขภาพ ปัญหา ความต้องการของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เขตชนบท จ.เชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
วันทนีย์ ชวพงศ์ , อำไพ ชนะกอก , ยุวยงค์ เยาวภานนท์ . แบบแผนสุขภาพ ปัญหา ความต้องการของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เขตชนบท จ.เชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; .