ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจหาความสัมพันธ์ของเชื้อ สแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่สร้างสารพิษในอาหารกับที่พบในผู้ประกอบอาหาร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจหาความสัมพันธ์ของเชื้อ สแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่สร้างสารพิษในอาหารกับที่พบในผู้ประกอบอาหาร
นักวิจัย : ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ , อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ , วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ , เจริญ ธรรมพานิช
คำค้น : เชื้อ , อาหารกับที่พบ , ออเรียส , สแตฟฟิโลคอคคัส , ที่สร้างสารพิษ , ผู้ประกอบอาหาร , ความสัมพันธ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1542
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ , อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ , วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ , เจริญ ธรรมพานิช . (). การตรวจหาความสัมพันธ์ของเชื้อ สแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่สร้างสารพิษในอาหารกับที่พบในผู้ประกอบอาหาร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ , อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ , วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ , เจริญ ธรรมพานิช . . "การตรวจหาความสัมพันธ์ของเชื้อ สแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่สร้างสารพิษในอาหารกับที่พบในผู้ประกอบอาหาร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ , อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ , วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ , เจริญ ธรรมพานิช . "การตรวจหาความสัมพันธ์ของเชื้อ สแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่สร้างสารพิษในอาหารกับที่พบในผู้ประกอบอาหาร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ , อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ , วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ , เจริญ ธรรมพานิช . การตรวจหาความสัมพันธ์ของเชื้อ สแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่สร้างสารพิษในอาหารกับที่พบในผู้ประกอบอาหาร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .