ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส และการเกิดภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเลปโตสไปราของประชาชนจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส และการเกิดภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเลปโตสไปราของประชาชนจังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน , นิรุจน์ อุทธา
คำค้น : จังหวัดขอนแก่น , พฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส , ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเลปโตสไปรา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1516
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส การเกิดภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเลปโตสไปรา รวมถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม และการเกิดภูมิคุ้มกันของประชาชน จังหวัดขอนแก่น

บรรณานุกรม :
สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน , นิรุจน์ อุทธา . (2545). พฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส และการเกิดภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเลปโตสไปราของประชาชนจังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน , นิรุจน์ อุทธา . 2545. "พฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส และการเกิดภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเลปโตสไปราของประชาชนจังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน , นิรุจน์ อุทธา . "พฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส และการเกิดภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเลปโตสไปราของประชาชนจังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน , นิรุจน์ อุทธา . พฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส และการเกิดภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเลปโตสไปราของประชาชนจังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.