ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลของการกระจายสารทีมีฟอส และการใช้ประโยชน์ในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย ของประชาชนในพื้นที่เขต 5 ปี 2546

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของการกระจายสารทีมีฟอส และการใช้ประโยชน์ในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย ของประชาชนในพื้นที่เขต 5 ปี 2546
นักวิจัย : เฉลิมพร นามวงศ์ , ธนวัน ชาแสงบง
คำค้น : การกระจายสารทีมีฟอส , ควบคุมลูกน้ำยุงลาย , ประสิทธิผล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1495
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาการกระจายสารทีมีฟอสจากระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ถึงหลังคาเรือนของประชาชน และศึกษาวิธีการใช้สารทีมีฟอสของประชาชนในปี 2546 โดยการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบงานโรคไข้เลือดออก

บรรณานุกรม :
เฉลิมพร นามวงศ์ , ธนวัน ชาแสงบง . (2546). ประสิทธิผลของการกระจายสารทีมีฟอส และการใช้ประโยชน์ในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย ของประชาชนในพื้นที่เขต 5 ปี 2546.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เฉลิมพร นามวงศ์ , ธนวัน ชาแสงบง . 2546. "ประสิทธิผลของการกระจายสารทีมีฟอส และการใช้ประโยชน์ในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย ของประชาชนในพื้นที่เขต 5 ปี 2546".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เฉลิมพร นามวงศ์ , ธนวัน ชาแสงบง . "ประสิทธิผลของการกระจายสารทีมีฟอส และการใช้ประโยชน์ในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย ของประชาชนในพื้นที่เขต 5 ปี 2546."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
เฉลิมพร นามวงศ์ , ธนวัน ชาแสงบง . ประสิทธิผลของการกระจายสารทีมีฟอส และการใช้ประโยชน์ในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย ของประชาชนในพื้นที่เขต 5 ปี 2546. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2546.