ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยมาตรการส่งจดหมายราชการ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยมาตรการส่งจดหมายราชการ
นักวิจัย : ทัศนีย์ ศิลาวรรณ , ธนเดช สัจจวัฒนา , สาธิต ศรีธรรมานุสาร , สุระชัย ศิลาวรรณ
คำค้น : การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า , มาตรการส่งจดหมายราชการ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1493
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยมาตรการส่งจดหมายราชการถึงทุกหลังคาเรือนและบุคคลที่ชุมชนเคารพนับถือครั้งนี้ จะเป็นทางเลือกหนึ่งในการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงให้มีความครอบคลุม

บรรณานุกรม :
ทัศนีย์ ศิลาวรรณ , ธนเดช สัจจวัฒนา , สาธิต ศรีธรรมานุสาร , สุระชัย ศิลาวรรณ . (2546). การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยมาตรการส่งจดหมายราชการ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ทัศนีย์ ศิลาวรรณ , ธนเดช สัจจวัฒนา , สาธิต ศรีธรรมานุสาร , สุระชัย ศิลาวรรณ . 2546. "การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยมาตรการส่งจดหมายราชการ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ทัศนีย์ ศิลาวรรณ , ธนเดช สัจจวัฒนา , สาธิต ศรีธรรมานุสาร , สุระชัย ศิลาวรรณ . "การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยมาตรการส่งจดหมายราชการ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
ทัศนีย์ ศิลาวรรณ , ธนเดช สัจจวัฒนา , สาธิต ศรีธรรมานุสาร , สุระชัย ศิลาวรรณ . การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยมาตรการส่งจดหมายราชการ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2546.