ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางโภชนาการต่อภาวะโภชนาการของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางโภชนาการต่อภาวะโภชนาการของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
นักวิจัย : ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล , ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ , ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ , พัชราภรณ์ อารีย์
คำค้น : โปรแกรมการสนับสนุนทางโภชนาการต่อภาวะโภชนาการ , มะเร็งเต้านม , ผู้รอดชีวิต
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1485
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) โดยศึกษาในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม และได้รับการรักษาครบแล้ว นาน 5 ปีขึ้นไป จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2545-2546

บรรณานุกรม :
ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล , ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ , ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ , พัชราภรณ์ อารีย์ . (2546). ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางโภชนาการต่อภาวะโภชนาการของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล , ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ , ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ , พัชราภรณ์ อารีย์ . 2546. "ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางโภชนาการต่อภาวะโภชนาการของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล , ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ , ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ , พัชราภรณ์ อารีย์ . "ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางโภชนาการต่อภาวะโภชนาการของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล , ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ , ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ , พัชราภรณ์ อารีย์ . ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางโภชนาการต่อภาวะโภชนาการของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2546.