ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดปัจจัยเสี่ยงทางโภชนาการของการเกิดมะเร็งเต้านมในญาติผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดปัจจัยเสี่ยงทางโภชนาการของการเกิดมะเร็งเต้านมในญาติผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
นักวิจัย : ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ , ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ , ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล , ขวัญพนมพร ธรรมไทย , พัชราภรณ์ อารีย์
คำค้น : การลด , ญาติผู้รอดชีวิต , มะเร็งเต้านม , เสี่ยงทางโภชนาการ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1478
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยศึกษาในญาติสายตรงของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม และได้รับการรักษาครบแล้ว นาน 5 ปีขึ้นไป จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2545-2546

บรรณานุกรม :
ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ , ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ , ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล , ขวัญพนมพร ธรรมไทย , พัชราภรณ์ อารีย์ . (2547). การลดปัจจัยเสี่ยงทางโภชนาการของการเกิดมะเร็งเต้านมในญาติผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ , ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ , ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล , ขวัญพนมพร ธรรมไทย , พัชราภรณ์ อารีย์ . 2547. "การลดปัจจัยเสี่ยงทางโภชนาการของการเกิดมะเร็งเต้านมในญาติผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ , ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ , ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล , ขวัญพนมพร ธรรมไทย , พัชราภรณ์ อารีย์ . "การลดปัจจัยเสี่ยงทางโภชนาการของการเกิดมะเร็งเต้านมในญาติผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ , ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ , ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล , ขวัญพนมพร ธรรมไทย , พัชราภรณ์ อารีย์ . การลดปัจจัยเสี่ยงทางโภชนาการของการเกิดมะเร็งเต้านมในญาติผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.