ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ในบุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ในบุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
นักวิจัย : อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ , สุรภี อนันตปรีชา , สุจริต วังคะฮาต , ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ
คำค้น : การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ , บุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1363
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ , สุรภี อนันตปรีชา , สุจริต วังคะฮาต , ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ . (2529). การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ในบุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ , สุรภี อนันตปรีชา , สุจริต วังคะฮาต , ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ . 2529. "การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ในบุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ , สุรภี อนันตปรีชา , สุจริต วังคะฮาต , ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ . "การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ในบุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2529. Print.
อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ , สุรภี อนันตปรีชา , สุจริต วังคะฮาต , ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ . การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ในบุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2529.