ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทเชิงซ้อนของผู้หญิงไทยที่แต่งงานและทำงานนอกบ้าน : ผลกระทบต่อความซึมเศร้า

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทเชิงซ้อนของผู้หญิงไทยที่แต่งงานและทำงานนอกบ้าน : ผลกระทบต่อความซึมเศร้า
นักวิจัย : ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ , นันทา เล็กสวัสดิ์
คำค้น : ทำงานนอกบ้าน , ผลกระทบต่อความซึมเศร้า , ที่แต่งงาน , บทบาทเชิงซ้อน
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1313
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาการรับรู้บทบาทเชิงซ้อน การเผชิญปัญหา และความซึมเศร้าของผู้หญิงแต่งงาน โดยการศึกษานี้ได้อาศัยหลักทฤษฎีความเครียด และการเผชิญปัญหาของลาซาลัสและโฟล์คแมน (Lazarus & Folkma, 1984) ร่วมกับทฤษฎีความตึงเครียดทางบทบาท

บรรณานุกรม :
ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ , นันทา เล็กสวัสดิ์ . (2546). บทบาทเชิงซ้อนของผู้หญิงไทยที่แต่งงานและทำงานนอกบ้าน : ผลกระทบต่อความซึมเศร้า.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ , นันทา เล็กสวัสดิ์ . 2546. "บทบาทเชิงซ้อนของผู้หญิงไทยที่แต่งงานและทำงานนอกบ้าน : ผลกระทบต่อความซึมเศร้า".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ , นันทา เล็กสวัสดิ์ . "บทบาทเชิงซ้อนของผู้หญิงไทยที่แต่งงานและทำงานนอกบ้าน : ผลกระทบต่อความซึมเศร้า."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ , นันทา เล็กสวัสดิ์ . บทบาทเชิงซ้อนของผู้หญิงไทยที่แต่งงานและทำงานนอกบ้าน : ผลกระทบต่อความซึมเศร้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2546.