ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศ และโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง และภาคตะวันออก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศ และโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง และภาคตะวันออก
นักวิจัย : สุภาวดี อิงศรีสว่าง , เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา , ปราโมทย์ ลือนาม , สายสุดา สมชิต , ลี่ลี อิงศรีสว่าง
คำค้น : โอกาสความสำเร็จ , พยากรณ์อากาศ , ภาคตะวันออก , ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1274
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาครอบคลุมเฉพาะพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงที่อยู่ในภาคกลาง และภาคตะวันออกเท่านั้น

บรรณานุกรม :
สุภาวดี อิงศรีสว่าง , เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา , ปราโมทย์ ลือนาม , สายสุดา สมชิต , ลี่ลี อิงศรีสว่าง . (2552). โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศ และโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง และภาคตะวันออก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภาวดี อิงศรีสว่าง , เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา , ปราโมทย์ ลือนาม , สายสุดา สมชิต , ลี่ลี อิงศรีสว่าง . 2552. "โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศ และโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง และภาคตะวันออก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภาวดี อิงศรีสว่าง , เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา , ปราโมทย์ ลือนาม , สายสุดา สมชิต , ลี่ลี อิงศรีสว่าง . "โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศ และโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง และภาคตะวันออก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
สุภาวดี อิงศรีสว่าง , เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา , ปราโมทย์ ลือนาม , สายสุดา สมชิต , ลี่ลี อิงศรีสว่าง . โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศ และโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง และภาคตะวันออก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.