ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : สุภาวดี อิงศรีสว่าง , สายสุดา สมชิต , ดีเซลล์ สวนบุรี , ลี่ลี อิงศรีสว่าง
คำค้น : พยากรณ์อากาศ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , โอกาสความสำเร็จ , ปฏิบัติการฝนหลวง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1271
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ศูนย์ปฏิบัติการย่อย และศูนย์วิจัยปฏิบัติการฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

บรรณานุกรม :
สุภาวดี อิงศรีสว่าง , สายสุดา สมชิต , ดีเซลล์ สวนบุรี , ลี่ลี อิงศรีสว่าง . (). โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภาวดี อิงศรีสว่าง , สายสุดา สมชิต , ดีเซลล์ สวนบุรี , ลี่ลี อิงศรีสว่าง . . "โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภาวดี อิงศรีสว่าง , สายสุดา สมชิต , ดีเซลล์ สวนบุรี , ลี่ลี อิงศรีสว่าง . "โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
สุภาวดี อิงศรีสว่าง , สายสุดา สมชิต , ดีเซลล์ สวนบุรี , ลี่ลี อิงศรีสว่าง . โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .