ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่แก่งละว้า

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่แก่งละว้า
นักวิจัย : ชุติมา หาญจวนิช , นฤมล แสงประดับ
คำค้น : แก่งละว้า , เชิงนิเวศวิทยา , พยาธิใบไม้ตับ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1259
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาในพื้นที่แก่งละว้า อำเภอบ้านแฮดและอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

บรรณานุกรม :
ชุติมา หาญจวนิช , นฤมล แสงประดับ . (). การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่แก่งละว้า.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชุติมา หาญจวนิช , นฤมล แสงประดับ . . "การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่แก่งละว้า".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชุติมา หาญจวนิช , นฤมล แสงประดับ . "การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่แก่งละว้า."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
ชุติมา หาญจวนิช , นฤมล แสงประดับ . การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่แก่งละว้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .