ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยเสี่ยงและวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม และน้ำหลาก-ดินถล่ม กรณีศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่เสี่ยงภัย กับพื้นที่ประสบภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม บริเวณพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยเสี่ยงและวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม และน้ำหลาก-ดินถล่ม กรณีศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่เสี่ยงภัย กับพื้นที่ประสบภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม บริเวณพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : สมทรง เจริญภัณฑูรณ์ , เรืองศิลป์ วิราศรี , พงศ์พัฒน์ เสมอคำ , ธีระเดช คุรุวุฒิ , เจสดา วงศ์สวาสดิ์ , บุญชัย งามวิทย์โรจน์
คำค้น : เสี่ยงภัย , เสี่ยงภัยดินถล่ม , เสี่ยง , เปรียบเทียบ , วิถีชีวิตชุมชน , ประสบภัยน้ำหลากดินถล่ม , จังหวัดเลย , น้ำหลากดินถล่ม , จังหวัดอุตรดิตถ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1195
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาวิจัยในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม และน้ำหลาก-ดินถล่ม บริเวณพื้นที่ 6 ชุมชนในอำเภอภูเรือและอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย และพื้นที่ประสบภัยดินถล่มและน้ำหลาก-ดินถล่ม บริเวณพื้นที่ 6 ชุมชนในอำเภอท่าปลา และอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

บรรณานุกรม :
สมทรง เจริญภัณฑูรณ์ , เรืองศิลป์ วิราศรี , พงศ์พัฒน์ เสมอคำ , ธีระเดช คุรุวุฒิ , เจสดา วงศ์สวาสดิ์ , บุญชัย งามวิทย์โรจน์ . (). ปัจจัยเสี่ยงและวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม และน้ำหลาก-ดินถล่ม กรณีศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่เสี่ยงภัย กับพื้นที่ประสบภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม บริเวณพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดอุตรดิตถ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมทรง เจริญภัณฑูรณ์ , เรืองศิลป์ วิราศรี , พงศ์พัฒน์ เสมอคำ , ธีระเดช คุรุวุฒิ , เจสดา วงศ์สวาสดิ์ , บุญชัย งามวิทย์โรจน์ . . "ปัจจัยเสี่ยงและวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม และน้ำหลาก-ดินถล่ม กรณีศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่เสี่ยงภัย กับพื้นที่ประสบภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม บริเวณพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดอุตรดิตถ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมทรง เจริญภัณฑูรณ์ , เรืองศิลป์ วิราศรี , พงศ์พัฒน์ เสมอคำ , ธีระเดช คุรุวุฒิ , เจสดา วงศ์สวาสดิ์ , บุญชัย งามวิทย์โรจน์ . "ปัจจัยเสี่ยงและวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม และน้ำหลาก-ดินถล่ม กรณีศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่เสี่ยงภัย กับพื้นที่ประสบภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม บริเวณพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดอุตรดิตถ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
สมทรง เจริญภัณฑูรณ์ , เรืองศิลป์ วิราศรี , พงศ์พัฒน์ เสมอคำ , ธีระเดช คุรุวุฒิ , เจสดา วงศ์สวาสดิ์ , บุญชัย งามวิทย์โรจน์ . ปัจจัยเสี่ยงและวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม และน้ำหลาก-ดินถล่ม กรณีศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่เสี่ยงภัย กับพื้นที่ประสบภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม บริเวณพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดอุตรดิตถ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .