ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์ผงผลึกเฟร์โรอิเล็กทริกขนาดนาโนด้วยเทคนิคการเผาไหม้

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์ผงผลึกเฟร์โรอิเล็กทริกขนาดนาโนด้วยเทคนิคการเผาไหม้
นักวิจัย : ธีระชัย บงการณ์
คำค้น : การเผาไหม้ , ผงผลึกเฟร์โรอิเล็กทริกขนาดนาโน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1194
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาโครงสร้างเฟส โครงสร้างทางจุลภาค ความหนาแน่น ความหดตัวเชิงเส้น และสมบัติทางไฟฟ้าของผงผลึกและเซรามิกแบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนต ที่เตรียมโดยวิธีการปฏิกิริยาสถานะของแข็ง และวิธีการเผาไหม้

บรรณานุกรม :
ธีระชัย บงการณ์ . (2553). การสังเคราะห์ผงผลึกเฟร์โรอิเล็กทริกขนาดนาโนด้วยเทคนิคการเผาไหม้.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธีระชัย บงการณ์ . 2553. "การสังเคราะห์ผงผลึกเฟร์โรอิเล็กทริกขนาดนาโนด้วยเทคนิคการเผาไหม้".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธีระชัย บงการณ์ . "การสังเคราะห์ผงผลึกเฟร์โรอิเล็กทริกขนาดนาโนด้วยเทคนิคการเผาไหม้."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
ธีระชัย บงการณ์ . การสังเคราะห์ผงผลึกเฟร์โรอิเล็กทริกขนาดนาโนด้วยเทคนิคการเผาไหม้. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.