ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนทางภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนทางภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
นักวิจัย : วัชราภรณ์ อิสิชัยกุล , อรสา เตติวัฒน์
คำค้น : สารสนเทศชุมชนทางภูมิศาสตร์ , สนับสนุน , ภาคเหนือตอนล่าง , ชุมชน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/1187
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาความต้องการรูปแบบสารสนเทศ คือพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนล่างและพื้นที่ที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน คือจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดนครสวรรค์

บรรณานุกรม :
วัชราภรณ์ อิสิชัยกุล , อรสา เตติวัฒน์ . (2553). การพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนทางภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วัชราภรณ์ อิสิชัยกุล , อรสา เตติวัฒน์ . 2553. "การพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนทางภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วัชราภรณ์ อิสิชัยกุล , อรสา เตติวัฒน์ . "การพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนทางภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
วัชราภรณ์ อิสิชัยกุล , อรสา เตติวัฒน์ . การพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนทางภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.